Clauză de informare în cazul obţinerii datelor de la persoana în cauză

   

Clauză de informare în cazul obţinerii datelor de la persoana în cauză:

1. Administrator al datelor cu caracter personal
Administrator al datelor dumneavoastră personale este:

Company name: VOTANA SP. Z O.O
Address: ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, Poland.
Reg. number: KRS 0000660967
VAT number: NIP 6342883589
Company postal address:
Hroveform.ro (e-Log Solutions Kft.), Allpacka Logistics SRL, Str. Negustori, Nr. 23, București, cod postal: 023952
2. Obiectivele și temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Datele dvs. personale vor fi procesate pentru:
a) Încheierea și implementarea comenzii prin intermediul magazinului online
b) Primirea și prelucrarea reclamațiilor
c) Prezentarea de publicități, oferte sau promoții cu privire la produsele oferite de magazinul online, în special punerea în aplicare a contractului de furnizare a Newsletter-ului
d) Desfășurarea corespondenței cu clienții
e) Îndeplinirea obligațiilor legale rezultate din reglementările fiscale și contabile
f) Profilare într-un mod automat
3. Obligația de a furniza date cu caracter personal.
Furnizarea de date personale de către dvs. este o obligație care rezultă din executarea contractului înainte de încheierea acestuia (art. 6 alin.1 lit. f) din GDPR). Aceasta se aplică datelor cu caracter personal furnizate în formular atunci când înregistrați un cont, plasând comenzi și încheind un contract de vânzare și când vă abonați la newsletter și este o condiție pentru îndeplinirea contractului de vânzare. În alte scopuri, Datele Personale pot fi prelucrate pe baza: a) consimțământului exprimat în mod voluntar (de ex. pentru nevoile persoanelor care participă la concursuri) art. 6 par. 1 lit. a) GDPR. b) legile în vigoare – prelucrarea este necesară pentru a îndeplini o obligație legală, cu care este împovărat Administratorul (de exemplu, procesarea de către Administrator a contractelor de vânzare încheiate pe baza regulamentelor fiscale sau contabile) c, altele decât obiectivele menționate mai sus, și anume, interesele legitime urmărite de către Administrator sau terță parte în special pentru soluționarea revendicărilor, desfășurării corespondenței cu clienții.
4. Durata de procesare a datelor
Datele dvs. personale vor fi păstrate timp de 5 ani de la data prestării serviciului.
5. Destinatarii datelor cu caracter personal
Destinatarii datelor dvs. personale sunt entitățile care ne susțin în furnizarea de servicii electronice și care îndeplinesc rolul furnizorului de comenzi, și anume acelea care furnizează servicii de plată, servicii de curierat, servicii de expediere și operatorii de logistică.
6. Drepturile persoanei la care se referă datele:
Pe baza GDPR, aveți dreptul:
•  să solicitați acces la datele dvs. personale
•  să solicitați corectarea datelor dvs. personale
•  să solicitați eliminarea datelor dvs. personale
•  să solicitați limitarea prelucrării datelor cu caracter personal
•  să înaintați obiecții cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
•  să cereți transferul datelor cu caracter personal
7. Dreptul de retragere a consimțământului Vă rugăm să ștergeți, dacă prelucrarea nu se efectuează pe baza consimțământului persoanei vizate.
Vă puteți retrage oricând consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. personale. Retragerea consimțământului dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului dvs. înainte de retragerea acestuia.
8. Plângere adresată organismului de supraveghere.
Aveți dreptul să depuneți o plângere la organismul de supraveghere, adică la Inspectorul General pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Informații privind autoritatea competentă de monitorizare a protecției datelor cu caracter personal

Denumire: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Sediul social și sediu central: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania
Adresa de corespondență: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania
Centrală Telefon: +40.318.059.211, +40.318.059.212
Cabinet Președinte: +40.318.059.220
FAX: +40.318.059.602
Pagină web: https://www.dataprotection.ro
Email: anspdcp@dataprotection.ro; dpo@dataprotection.ro
9. Transferul datelor cu caracter personal către o țară terță sau către o organizație internațională.
Datele dvs. personale vor fi transferate în afara Spațiului Economic European către Google LLC pe baza unor garanții juridice adecvate, care sunt clauze standard de protecție a datelor cu caracter personal, aprobate de Comisia Europeană.
10. Informaţii despre luarea deciziilor automate, inclusiv profilare.
Datele dvs. vor fi procesate în mod automat (inclusiv sub formă de profilare), dar nu vor produce efecte juridice pentru dvs. sau nu vă vor afecta în mod semnificativ situația. Profilarea datelor cu caracter personal implică prelucrarea datelor dvs., utilizând aceste informaţii pentru a evalua anumite informaţii despre dvs., în special, analize sau previziuni ale preferințelor și intereselor personale.
OBSERVAȚII
Obligația de informare trebuie îndeplinită înainte de obținerea datelor personale și înregistrarea acestora!
pixel